دانلود فایل


پاورپوینت درمورد تقاضا و سيستم هاي كنترل موجودي - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت درمورد تقاضا و سیستم های کنترل موجودی

دانلود فایل پاورپوینت درمورد تقاضا و سيستم هاي كنترل موجودي مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد تقاضا و سيستم هاي كنترل موجودي
قالب بندی: پاورپوینت
محتویات
تقاضا
انواع تقاضا
كنترل موجودي
كنترل موجودي (سيستمهای سفارش دهي)
سيستم نقطه سفارش (پيوسته)
سيستم دوره سفارش (پريوديک)
سيستم رده بنديABC
مدل حجم سفارش اقتصادی EOQ
مدل پايه EOQ
تغييرات موجودی نسبت به زمان (مدل پايه EOQ)
هزينه سفارش دهي (مدل پايه (EOQ
هزينه نگهداري (مدل پايه (EOQ
هزينه كل (مدل پايه (EOQ
نمودار هزينه هاي موجودي
مقدار بهينه سفارش (مدل پايه (EOQ
هزينه موجودي براي مقدار بهينه سفارش
ملاحظات
مدل EOQ با دريافت تدريجي سفارشات
نمودار موجودي – زمان ( EOQ با دريافت تدريجي)
مدل EOQ با دريافت تدريجي
هزينه هاي مدل EOQ با دريافت تدريجي
مقدار بهينه سفارش (مدل EOQ با دريافت تدريجي)
مدل EOQ با فرض مجاز بودن كمبود
نمودار زمان-موجودی (مدل EOQ با كمبود مجاز)
هزينه هاي مدل EOQ با كمبود مجاز
حجم بهينه سفارش و سطح بهينه كمبود موجودي
(مدل EOQ با كمبود مجاز )

نكات (مدل EOQ با كمبود مجاز)
نقطه سفارش (Reorder point)

نقطه سفارش مدل پايهEOQ (نرخ مصرف و زمان تحويل ثابت)
نمودار موجودی-زمان (با ذخيره اطمينان)
نرخ مصرف متغيير (بدون ذخيره اطمينان)
مشخصه های منحنی توزيع نرمال
و . . . .
قسمتی از پاورپوینت
تقاضا
درخواست برای مواد اوليه، محصول نيمه ساخته، و يا هر نوع موجودی ديگر است. (هدف از بوجود آمدن موجودي. پاسخ گويي به تقاضاي مشتري است.)


تقاضا ميتواند: داخلي (داخل سازمان) و يا خارجي (بيرون از سازمان) باشد.
مستقل Independent) ) و يا وابسته Dependent) ) باشد.

انواع تقاضا
►تقاضاي وابسته: مواد يا قطعاتي كه در توليد يك محصول نهايي نقش دارند. (معمولا داخلي)► تقاضاي مستقل: محصول نهايي يا مواد و کالايي كه در عمليات يا فرآيندهاي ديگر به كار نمي روند. (معمولا خارجي) كنترل موجودي
Inventory Control) )
× ساختاري كه سطح موجودي را بر اساس محاسبه ميزان سفارش، سطح تجديد سفارشات و زمان سفارش كنترل مي كند. ميزان سفارش
زمان سفارش ( سطح تجديد سفارش) كنترل موجودي (سيستمهای سفارش دهي)× سيستم نقطه سفارش، پيوسته، با مقادير سفارش ثابت×سيستم دوره ای، با فاصله زماني ثابت و . . . .

پاورپوینت درمورد تقاضا و سیستم های کنترل موجودی


کنترل موجودی


انواع تقاضا


سیستم نقطه سفارش


سیستم دوره سفارش


تغییرات موجودی نسبت به زمان


هزی?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افزودنی های مواد غذایی

مقاله درمورد اسدالله علم

بسته ی کسب درآمد از تلگرام

مقاله درباره اصطلاحات جنگی

تحقیق درمورد تحقیق معماری 26 ص

تحقیق در مورد آشنايي با محصول ژ پلي اتيلن سنگين

دانلود مقاله معماري روستايي و اقتصادي

تحقیق درمورد عید غدیر خم2

باران سنجی با استفاده از امواج

تحقیق درباره شهید عاصی زاده