دانلود فایل


گزارش کارآموزی رشته شیمی درپالايشگاه نفت كرمانشاه 50 ص - دانلود فایلدانلود فایل گزارش کارآموزی رشته شیمی درپالایشگاه نفت کرمانشاه 50 ص

دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته شیمی درپالايشگاه نفت كرمانشاه 50 ص گزارش کارآموزی رشته شیمی درپالايشگاه نفت كرمانشاه 50 ص با فرمت ورد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاریخچه 1
پیش گفتار 5
کلیاتی راجع به نفت 9
نام گذاری فرآورده های نفتی 14
فصل اول: جستجو و تولید نفت 16
2-1- زمین شناسی نفت 16
1-2-1- انواع مخازن نفت 19
3-1- اکتشاف نفت 21
1-3-1- روش های ژئوفیزیکی 23
2-3-1- روشهای ژئوشیمی 24
4-1- حفاری 25
حفاری برای استخراج 26
فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی 31
1-2- ترکیب شیمیایی نفت خام 31
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی 36 1-2-2- مشتقات ایدروکربور نفت طبیعی 36
الف- بنزین 36
ب – نفت چراغ، نفت گاز 37
ج- روغن ها 38
2-2-2- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی 41
الف- ترکیبات گوگردار دار 41
ب – ترکیبات اکسیژندار 42
ج- ترکیبات ازت دار 43
د- ترکیبات فلز دار 43
فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص
و برشهای نفتی 45
1-3- کلیات 45
2-3- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی 46

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3- عامل تشخیص KUOP 47 1-3-3- ایدروکربورهای خالص 47
2-3-3- برشهای نفتی 47
5-3- فشار بخار 48
1-5-3- ایدروکربورهای خالص 48
2-5-3- برشهای نفتی 48
3-5-3- مخلوط ایدروکربورها 48
فصل چهارم
آزمایشهای انجام شده 50
گزارش کارآموزی رشته شیمیبا فرمت ورد


گزارش کارآموزی رشته شیمی


گزارش کارآموزی رشته شیمی درپالایشگاه نفت کرمانشاه 50 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت فصل یازدهم بکارید و ببینید

پاورپوینت گسترش رده بندي تاريخ ايران: DSR

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق در Abaqus

پاورپوینتی در مورد تحليل غیرخطی عناصر محدود

تحقیق در مورد تاریخ نگاری به روش میشل فوکو

تجقیق در مورد خط نستعلیق

پروژه مدل سه بعدی رینک تایر خودرو catia

نظام بهداشت و درمان تطبیقی-مطالعه کشور تایلند

مقاله درباره سوره ی ناس به همراه ترجمه ی فارسی و انگلیسی

پروژه مدل سه بعدی رینک تایر خودرو catia