دانلود فایل


تحقیق درباره سازمان تجاری -22 صفحه word - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره سازمان تجاری

دانلود فایل تحقیق درباره سازمان تجاری -22 صفحه word مشخصات فایل
عنوان:سازمان تجاری
محتویات

فهرست مطالب :

مقدمه
تجارت بین المللی ؟
تفاوت سازمان تجارت بین المللی با سازمان های دیگر
شناخت قسمت های مختلف سازمان تجارت بین المللی :
کنفرانس وزیران
شواری عمومی
شوارای بخشی
کمیته های تخصصی
دبیرخانه
نشست های غیر رسمی
مسال یک موسسه تجاری جهانی :
سایتس چیست ؟
حقوق تجارت
راهنمای تجارت بین الملل در آمریکا
مرکز مطالعات حقوق تجارت بین الملل
نتیجه گیری
چکیده
منابع و ماءخذ

مقدمه

کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصادی کشورهای مختلف جهان را بررسی کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آنها را نیز مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هر کدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.
آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیستهای بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد ، " تجارت بین الملل" نامیده می شود.
مباحث جریان بین کشورهای دنیا به وسیله شبکه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصادی کشورهای مختلف جهان را بررسی کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آنها را نیز مورد بحث قرار می دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می شود که هر کدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.
آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه های خالص تجارت و سیستهای بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد ، " تجارت بین الملل" نامیده می شود.
مباحث جریان بین الملل دارائی های پولی مانند مکانیسم تعدیل تراز پرداختهای بین المللی و نظامهای پولی که از دیدگاه اقتصاد کلان مطالعه می شود " مالیه بین الملل" می نامند.


آشنايي با سازمان جهاني تجارت بین المللی
مجامع جهاني- همشهري آنلاين- دكتر علي صباغيان:
سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است.
اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.
در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.
نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند.
سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.
تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد.
يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد.
اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.
به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.
بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:
1- مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه
2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه
3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري
4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء
5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني
6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه

سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند.
سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:


تحقیق درباره سازمان تجاری


تجارت بین المللی


تفاوت سازمان تجارت بین المللی با سازمان های دیگر


کنفرانس وزیران


حقوق تجارت


مرکز مطالعات حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعلامیه حریم خصوصی Microsoft - حریم خصوصی Microsoft

اعلامیه حریم خصوصی Microsoft توضیح می‌دهد که Microsoft کدام داده‌های شخصی را جمع‌آوری می‌کند و شرکت چگونه از آنها استفاده می‌کند.

ثبت نام - موسسه ایران تایپیست

علی حسینی: فاکتور نهایی برای سفارش تایپ، صفحه آرایی شما صادر گردید برای دریافت سفارش ...

استخدام بانک صادرات ایران سال 97 (استخدام جدید در کهگیلویه ...

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم وب سایت استخدام، برای تمام شرکت کنندگان آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۹۷ به اطلاع می رسانیم تجربیات خود را در دیدگاههای همین صفحه به اطلاع دوستان خود رسانده و ...

رشته مدیریت - پروژه دات کام - prozhe.com

نظریات سازمان. عنوان مقاله : نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

مجموعه آموزش‌های مهندسی صنایع - فرادرس

مجموعه کاملی از آموزش‌های فرادرس در زمینه مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات، مدیریت ...

حافظه (جانداران) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حافظه و یادسپاری در روانشناسی، حافظه یا یادسپاری (به انگلیسی: Memory) استعدادی است ذهنی ...

حافظه (جانداران) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حافظه و یادسپاری در روانشناسی، حافظه یا یادسپاری (به انگلیسی: Memory) استعدادی است ذهنی ...

مقالات ISI مدل کسب و کار : 263 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 263 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت ...

دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی - خانه ISI ایران

دانلود مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات,دانلود رایگان ...

حافظه (جانداران) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حافظه و یادسپاری در روانشناسی، حافظه یا یادسپاری (به انگلیسی: Memory) استعدادی است ذهنی برای ذخیره، حفظ و به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات.

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی : 139 مقاله انگلیسی ...

در این صفحه، تعداد 139 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات معتبر ...

رشته مدیریت - پروژه دات کام - prozhe.com

نظریات سازمان. عنوان مقاله : نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

ثبت نام - موسسه ایران تایپیست

علی حسینی: فاکتور نهایی برای سفارش تایپ، صفحه آرایی شما صادر گردید برای دریافت سفارش ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 5

توضیحات : آنچه پیش روی شماست، نه اثری تصنیفی که مجموعه ای گردآوری شده از هشت مقاله است.

مجموعه آموزش‌های مهندسی صنایع - فرادرس

مجموعه کاملی از آموزش‌های فرادرس در زمینه مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات، مدیریت ...

مقالات ISI مدل کسب و کار : 263 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 263 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت ...

مجموعه آموزش‌های مهندسی صنایع - فرادرس

مجموعه کاملی از آموزش‌های فرادرس در زمینه مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات، مدیریت ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی - Part 5

توضیحات : آنچه پیش روی شماست، نه اثری تصنیفی که مجموعه ای گردآوری شده از هشت مقاله است.

مقالات ISI مدل کسب و کار : 263 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 263 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت ...

دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی - خانه ISI ایران

دانلود مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات,دانلود رایگان ...

استخدام بانک صادرات ایران سال 97 (استخدام جدید در کهگیلویه ...

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم وب سایت استخدام، برای تمام شرکت کنندگان آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۹۷ به اطلاع می رسانیم تجربیات خود را در دیدگاههای همین صفحه به اطلاع دوستان خود رسانده و ...

پاورپوینت با موضوع بخش مسكن در يك نگاه

مقاله آناتومی میکروسکوپی قلب

تحقیق ديه و نحوه محاسبه آن

نظريه امامت در ترازوي نقد

پاورپوینت در مورد اوجاع مفاصل ناشی از سوءمزاج ساذج

تحقیق درمورد ابتهاج

تحقیق درمورد لکه های خورشیدی

شامپو رفع سفیدی مو

تحقیق درباره عمران و معماری

تحقیق در مورد ايده هاي بنيادين خانم حبيبي