دانلود فایل


شناخت مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان - دانلود فایلدانلود فایل مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود فایل شناخت مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان فرمت : WORD تعداد صفحه :109

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
1
چکیده
5
پيشگفتار
6
مقدمه

فصل اول:
8
تعاريف واژه ها
8
رفتارهاي ناهنجاري
15
رفتار هنجار يا رفتار سازشي

فصل دوم:
17
ماهيت استرس
22
ارزيابي الگوي تعاملي استرس
23
استرس عاطفي
24
كنار آمدن سازش با استرس
27
ايمن سازي در مقابل استرس

فصل سوم:
28
بحران هويت در نوجوان
32
بحران هويت جوانان
35
تأثير پديده ي هويت و خودباوري
39
مداخله در بحران
40
بحران چيست؟
41
انواع بحران

فصل چهارم:
43
انتظارات نوجوان از والدين
46
نوجوانان و تأثير همسالان آنها
48
تأثيرات همسالان و گروه آنها بر نوجوان
49
هيجان و اثرات مختلف آن بر نوجوان

فصل پنجم:
51
ماهيت مسأله
54
مدلهاي شناختي اضطراب

فصل ششم:
57
عوامل رواني كودك
58
طبقه بندي و شيوع بيماري رواني كودكان
60
اختلالات رفتاري عاطفي كودكان
63
گوشه گيري و انزواطلبي در كودكان
64
روشهاي اصلاح و تغيير رفتار

فصل هفتم:
66
دعا و فلسفه زندگي و روانشناسي در زندگي نوجوانان و جوانان

فصل هشتم:
69
هفت گام براي كنترل احساسات
76
رشد اجتماعي
78
دوستي
79
نيازهاي اجتماعي نوجوان
79
جامعه ستيزي و بزه كاري
81
رشد شخصيت نوجوانان
83
نقش و پايگاه اجتماعي نوجوان
85
ارتباط نقش با رشد در نوجواني
88
رشد هيجاني يا عاطفي
93
رشد رواني
95
محدودیت ها
96
پيشنهادها
97
منابع و مآخذ

چكيده مطالب
دنياي كودكي و نوجواني از حيث خاص بودن، شگفت آور است و بدين علت از دنياي بزرگسالان، جدا مي شود. در واقع، كودكان و نوجوانان، هر كدام سلسله رفتارها، نگرش هاي و افكار منحصر به خود را دارند و از اين رو با هم برابر تلقي نمي شوند. بدين جهت نبايد پنداشت كه آن ها رويدادها و پديده ها را يكسان ادراك و تفسير مي كنند. كنجكاوي را نيز بايد از خصيصه هاي اصلي اين سنين محسوب كرد. تحقيقات، نشان مي دهد كه كودكان و نوجوانان، علاقه وافري به سر درآوردن از مجهولات و اتفاقات كوچك و بزرگ دارند. گرچه كنجكاوي كودكان به دليل آن كه هنوز مقررات و محدوديت هاي اجتماعي را تجزيه نكرده اند از نوجوانان بيشتر است، با اين حال، كودكان و نوجوانان كنجكاو به راحتي تحت تاثير محركات محيطي قرار مي گيرند و ممكن است به سرعت، عقيده يا نظرشان عوض شود.
اين نحوه از عمل در پاره اي از موارد، موجب واكنش هايي مي شود كه هميشه براي والدين و بزرگسالان، قابل درك نيست ولي به هر حال، نگاه و انتخاب آن ها را نشان مي دهد.
بايد توجه داشت كه كودكان، خيلي عيني گرا هستند يعني بايد ببينند و لمس كنند تا باور نمايند ولي نوجوانان خيلي انتزاعي نگر از اين رو اهل تأمل و قياس بوده و با هر چالشي يا سوالي به راحتي كنار نمي آيند.
كودكان، به شدت تحت تأثير خانواده و رفتار والدين قرار دارند و بر خلاف، نوجوانان از همسالان و عوامل اجتماعي و فرهنگي تأثير مي پذيرند. البته بايد به اين مجموعه، برخي ويژگي هاي ديگر نظير جنسيت كودكان. محدوده ي پيش از دبستان تا دبيرستان، شخصيت كودكان و نوجوانان را نيز افزود كه با عنايت به تمامي اين ويژگي ها، مديريت رفتار و انديشه ي كودكان و نوجوانان براي هر دوره معنادار مي شود.
در رابطه با عدم دسترسي بسياري از خانواده ها به آنچه كه براي آينده فرزندانشان در نظر گرفته اند مي توان به يك مورد بسيار مهم اشاره نمود و آن مسئله، روش تربيت خانواده هاست و اينكه تا چه حد روشهاي آموزشي و تربيتي با اهداف در نظر گرفته شده هم سود و هم جهت است.
در حال حاضر بين تمام خانواده ها مي توان بخوبي مشاهده كرد كه والدين در خانواده در هر سطح اجتماعي كه هستند تمام سعي و تلاششان در جهت تامين رفاه براي فرزندان است و حتي در اين راستا از بيشتر خواسته هاي خود چشم پوشي نموده و امكانات موجود را به فرزندان خويش اختصاص داده و خود را از بسياري امكانات براي تامين هر چه بيشتر رفاه فرزندانشان محروم مي نمايند.
اگرچه كه تامين رفاه براي خانواده هدفي بسيار پسنديده و نيكوست اما، اگر عميق تر و از زاويه ديگري به اين مسئله بنگريم به نكات بسيار ظريفي دست خواهيم يافت.
مسلما وجود انحرافات اخلاقي در سطح جامعه باعث بروز حس بدبيني و عدم امنيت در نوجوانان است بديهي است كه وقتي نوجوانان از نظر اجتماعي احساس امنيت نكنند قادر به پذيرش مسئوليتهاي خويش در جامعه نخواهند بود، پس ايجاد فضايي مناسب براي مشاركت نوجوانان و جوانان يكي از مسائلي است كه بايد در رابطه با مشكلات اجتماعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و راهبردهاي مناسبي در اين زمينه از سوي آسيب شناسان اجتماعي ارائه گردد.
و نكته آخر اينكه بايد به علايق جوانان مورد توجه قرار دهند و جامعه بايد به دختران اجازه و فرصت كافي در جهت ارائه تواييهايشان را بدهد و در واقع روي اين قشر جوان كه در حقيقت نيمي از جمعيت و نيروي كار مكمل را تشكيل مي دهند حساب كرده و از اين طريق با ايجاد زمينه هاي شغلي و فعاليتي باعث تداوم مشاركت ايشان در راستاي تامين نيازهاي جامعه باشند يعني جامعه نبايد از محول نمودن مسئوليت به اين قشر پويا وحشت كند چرا كه بحمدا… در حال حاضر بخوبي اين مسئله را مي توان در ابعاد وسيع اجتماعي مشاهده كرد.
و جامعه بايد در راستاي حل اختلالات عاطفي و رواني و اجتماعي كودكان، نوجوانان و جوانان تلاش كند و راه حل هاي موفقيت آميزي را به آنها گوشزد كنند.


پيشگفتار:
رفتار درماني شناختي، رشد و توسعة جديدي در درمان روان شناختي، به شمار مي آيد. با اين همه، در اين مدت كم، توانسته است علاقة زيادي را در متخصصان باليني، به خود معطوف سازد. سه دليل عمده، براي اين علاقه وجود دارد.
نخست آن كه روشهاي شناختي – رفتاري، بر عكس ساير شكلهاي رفتار درماني، مستقيماً با افكار و احساسات – كه در تمامي اختلالهاي رواني از اهميتي آشكار برخوردارند سر و كار دارند. دوم آن كه رفتار درماني شناختي، شكافي را كه بسياري از درمانگران بين روشهاي صرفاً رفتاري و روان درمانيهاي پويا احساس مي كنند، پر مي سازد.
سوم آن كه اين روشهاي جديد درماني، بر عكس روان درماني پويا، پايه هاي علمي دارند و قابليت بيشتري در ارزيابي فعاليتهاي باليني از خود نشان مي دهند. براي درمان اختلالهاي افسردگي بود كه رويكردهاي شناختي، توجه اكثر درمانگران را به خود جلب كرد. البته امروزه رفتار درماني شناختي، كاربردهاي بس وسيعتري دارد و بسياري از آنها به مواردي مربوط مي شوند كه با استفاده از ساير روشها نمي توان آنها را به سادگي و به طرز مؤثري درمان كرد.


مقدمه
سپاس فراوان به درگاه آفريدگار توانا كه فطرت خداجويي را در وجود انسان به وديعت نهاد و مسير تربيت صحيح را فرا روي او گشود، و خلقت را در راستاي رفع احتياجات و نيازهاي انساني بشريت سامان داد.
درود بيكران بر مربيان و بزرگ مربي عصر بيداري ملت ها، روح خدا، خميني كبير، او كه با اخلاص و ايثار راه نوين چگونه تربيت كردن را به همگان آموخت و درود بر يار وفادار او ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت اله خامنه اي اسوه و الگوي تربيت و نمونه انساني الهي براي جوانان بوده است.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی/از محمود مشکی ماجلان ...

آموزش وپرورش در عصر جدید - در این وبلاگ در خصوص آموزش و پرورش و مشکلات آن بحث خواهد شد

پرسشنامه انگلیسی | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و رایگان

ضمن عرض سلام و خیر مقدم. قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه های ذیل لاتین هستند و می توانید آنها را خریداری کنید.

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟ – سایت پزشکان ...

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند با وجود جدا ...

از آداب معاشرت چه می دانید؟

از آداب معاشرت چه می دانید؟ - تا مرد سخن نگفته باشد/عیب و هنرش نهفته باشد - از آداب معاشرت چه می دانید؟

مشاوره آنلاین مهکام - مشاوره آنلاین مهکام

چرایی رفتارهای عصبی در کودکان و نوجوانان - پرخاشگری، اذیت ، خشونت، عصبانیت، اضطراب ...

پرسشنامه انگلیسی | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و رایگان

ضمن عرض سلام و خیر مقدم. قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه های ذیل لاتین هستند و می توانید آنها را خریداری کنید.

مشاوره ،مشاوره ازدواج ،مشاوره خانواده ،مشاوره رایگان خانواده

عزت نفس پایین و تصویر ضعیف از خود باعث مشکلات زیادی برای‌مان می‌شود مطالعات نشان می ...

مجتمع آموزشی و تربیتی عروج اندیشه

نور قرآن را در کتاب درس و تنها ساعت درسی نمی توان یافت، برای بهره مندی از نورانیت و ...

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟ – سایت پزشکان ...

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند با وجود جدا ...

یاشا - 1-استفاده از تشویق وتنبیه 2- تاثیرات محبت وتشویق ...

یكی از مسایل بسیار مهم تربیتی در آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان مسئله تشویق و تنبیه ...

باهمایش - کنفرانس ها و کنگره های ...

همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت

مشاوره ،مشاوره ازدواج ،مشاوره خانواده ،مشاوره رایگان خانواده

عزت نفس پایین و تصویر ضعیف از خود باعث مشکلات زیادی برای‌مان می‌شود مطالعات نشان می ...

مجتمع آموزشی و تربیتی عروج اندیشه

نور قرآن را در کتاب درس و تنها ساعت درسی نمی توان یافت، برای بهره مندی از نورانیت و ...

روشهای تقویت اعتماد به نفس وعزت نفس،جوان و مهارت ابراز ...

مهارت ابراز وجود و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

قزوین امروز

قزوین امروز سایتی است خبری و مبتنی بر وب دو که بر اساس تولید محتوای همگانی فعالیت می ...

یاشا - 1-استفاده از تشویق وتنبیه 2- تاثیرات محبت وتشویق ...

یكی از مسایل بسیار مهم تربیتی در آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان مسئله تشویق و تنبیه ...

موسسه آموزش عالی مدت - modat.ac.ir

مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته بانوان کشور، در تاریخ ٢٣ شهریور ٩٧ در استان تهران و ...

روشهای تقویت اعتماد به نفس وعزت نفس،جوان و مهارت ابراز ...

مهارت ابراز وجود و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟ – سایت پزشکان ...

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند با وجود جدا ...

فیلتر شکن hotspod

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری

تحقیق در مورد ساختماني

فیلتر شکن hotspod

پرسشنامه دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی کینگ و امونز(1990)

تحقیق در مورد كاربرد رياضي در زندگي

دانلود نقشه GIS مراکز و نواحی ورزشی استان تهران

تحقیق درمورد- ایمان و عقل

دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت ایرانخودرو

دانلود تحقیق آماده با موضوع عيب يابي الكتريكي - 18 صفحه ورد